Mô phỏng thực tế 4 bộ phận trong FMCG tại Ứng viên Tài năng 2017

28 t10 2017

Mô tả bộ phận Marketing & Sales

I. Mục tiêu

Hoạt động của bộ phận Marketing & Sales nhằm đảm bảo mục tiêu trở thành cầu nối vững chắc giữa Doanh nghiệp và Thị trường, tạo dựng các giá trị thỏa mãn nhu cầu của Thị trường nhằm thu lại giá trị lợi ích cho Doanh nghiệp.


II. Mô tả công việc

Khi làm việc trong bộ phận Marketing & Sales, bạn sẽ chịu trách nhiệm xác lập chiến lược và thực thi các nhiệm vụ bao gồm:

- Nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm

- Xây dựng kế hoạch phân phối sản phẩm và giá cả

- Quảng bá sản phẩm

- Quản trị thương hiệu của Doanh nghiệp

Ngoài ra, bộ phận Marketing & Sales sẽ phối hợp cùng các bộ phận khác để đưa ra các quyết định quan trọng liên quan tới chiến lược hoạt động của Doanh nghiệp.

III. Yêu cầu

Năng lực

- Khả năng tư duy chiến lược, tư duy phân tích, tư duy sáng tạo

- Nhạy cảm với sự thay đổi của thị trường

- Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục

- Khả năng làm việc nhóm

Tính cách

- Năng động, cởi mở

- Đam mê học hỏi

- Nhiệt huyết, bền bỉ

Mô tả bộ phận Human Resources

I. Mục tiêu

Hoạt động của bộ phận Human Resources nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển Nguồn nhân lực chất lượng, phù hợp với mục tiêu phát triển và văn hóa Doanh nghiệp.

II. Mô tả công việc

Khi làm việc trong bộ phận Human Resources, bạn sẽ chịu trách nhiệm xác lập chiến lược và kế hoạch cụ thể cho các hoạt động bao gồm:

- Tuyển dụng nhân sự

- Đào tạo, phát triển nhân sự

- Duy trì và quản lý nguồn nhân lực

Ngoài ra, bộ phận Human Resources sẽ phối hợp cùng các bộ phận khác để đưa ra các quyết định quan trọng liên quan tới chiến lược hoạt động của Doanh nghiệp.

III. Yêu cầu

Năng lực

- Khả năng quản lý công việc và con người

- Khả năng quan sát nhạy bén, trí thông minh cảm xúc (EQ) cao

- Khả năng làm việc nhóm và xử lý tình huống

- Khả năng giao tiếp và thuyết trình

Tính cách

- Cởi mở, hoạt bát, nhanh nhẹn

- Cẩn thẩn, chú trọng đến chi tiết

Mô tả bộ phận Finance

I. Mục tiêu

Hoạt động của bộ phận Finance nhằm đảm bảo mục tiêu duy trì hiệu quả về doanh thu kinh doanh và lợi nhuận kinh doanh giúp Doanh nghiệp kiểm soát tài chính và tăng trưởng bền vững.

II. Mô tả công việc

Khi làm việc trong bộ phận Finance, bạn sẽ chịu trách nhiệm xác lập chiến lược tài chính và thực thi các nhiệm vụ bao gồm:

- Thống kê số liệu về các hoạt động tài chính

- Thẩm định hiệu quả sử dụng vốn và quản trị rủi ro tài chính

- Tham vấn việc ra các quyết định về tài chính trong kinh doanh

Ngoài ra, bộ phận Finance sẽ phối hợp cùng các bộ phận khác để đưa ra các quyết định quan trọng liên quan tới chiến lược hoạt động của Doanh nghiệp.

III. Yêu cầu

Năng lực

- Khả năng phân tích, tổng hợp dữ liệu

- Khả năng làm việc hiệu quả với con số

- Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm

- Khả năng quản lý công việc và con người

Tính cách

- Kiên trì, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đã đặt ra

- Quyết đoán, lý trí

Mô tả bộ phận Supply Chain

I. Mục tiêu

Hoạt động của bộ phận Supply Chain nhằm đáp ứng được 2 mục tiêu: đảm bảo về số lượng, chất lượng sản phẩm và cung cấp sản phẩm tới đúng khách hàng vào đúng thời điểm, địa điểm một cách hiệu quả nhất.

II. Mô tả công việc

Khi làm việc trong bộ phận Supply Chain, bạn sẽ chịu trách nhiệm xác lập chiến lược và kế hoạch cụ thể cho các hoạt động bao gồm:

- Đảm bảo nguồn nguyên vật liệu đầu vào

- Kiểm soát hoạt động kho vận

- Kiểm soát quá trình sản xuất

- Vận chuyển, phân phối sản phẩm tới thị trường

Ngoài ra, bộ phận Supply Chain sẽ phối hợp cùng các bộ phận khác để đưa ra các quyết định quan trọng liên quan tới chiến lược hoạt động của Doanh nghiệp.

III. Yêu cầu

Năng lực

- Khả năng quản lý công việc và thời gian

- Khả năng tư duy hệ thống

- Khả năng giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định trong trường hợp cấp bách

Tính cách

- Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật

- Cầu tiến

- Cẩn thận, tỉ mỉ